Voda a odpadní voda

Nové systémy společnosti GE pro vodu a odpadní vody využívají řídicí systémy a přepínače optimalizující výsledky a integrované sítě, které lze naprogramovat tak, aby rychle zlepšily procesy a operace založené na externích i interních datech.NN

Speak to an Industry Expert

Optimalizace výsledků pro
řízení vod a odpadních vod

Vzhledem k tomu, že se voda stává vzácnějším zdrojem, zákony na ochranu životního prostředí se také zpřísňují. Je důležité účinně češit problematiku využití vody a spotřeby energie, a to nejen s cílem snížit náklady, ale také být v soulad s neustále se měnícími environmentálními předpisy.

Společnost GE vyvinula integrované řídicí systémy, které pečlivě sledují a dynamicky řídí, kdy, kde a kolik vody je používáno nebo recyklováno na různých místech průmyslových procesů a poskytuje praktické údaje zobrazené v prohlížeči, které jsou přístupné z libovolného místa s přístupem na web.

Výzvy pro vodní průmysl

ge water loss

Vody se ztrácí
při distribuci

ge regulatory compliance

Zvyšování
souladu s
předpisy

ge global water usage

20% nárůst
poptávky za posledních
deset let

ge wastewater cost

Očekává se, že do roku 2022
dosáhne trh s léčivým přípravkem
W & WW hodnoty 62 bil. USD

Zařízení dosahuje o 30% víc úspory energie

Firmy Formellino nedávno instalovala automatizační systém, který přispěl k úsporám energie o 30% během prvních 50 dnů od instalování. Nový systém spoléhá na modely RX3i a CIMPLICITY od společnosti GE pro kontrolu a předpověď v reálném čase potřebné k optimalizaci provozních rychlostí strojů a ke snížení spotřeby energie, při dosahování vyšších standardů kvality vody a účinnosti.

Download Case StudyStáhněte si studii problematiky

ge water tower

Optimalizace výsledků pro vodu a odpadní vodu

Jak každý průmysl, tak celosvětová potřeba zvýšení spolehlivosti i kvality, kterou vyžadují předpisy, převyšuje už tak vysokou míru přesnosti při monitorování a kontrole programů pro úpravy vody, které dosáhnují systémy manuálního monitorování a uzavřené systémy. Nepřetržité on-line monitorování s automatizovanou zpětno vazbou dat do stroje, jsou často nezbytnou součástí každého automatizačního a řídícího programu.

Stáhněte si studii problematiky

 

Řízení optimalizace výsledků

Přizpůsobte procesy v reálném čase

Nejcennějším zdrojem pro každou firmu jsou data. Outcome Optimizing Control (OOC) umožňuje operátorům získat rychlou inteligentní aktivaci pomocí nepřetržité zpětné vazby založené na získaných datech, aby optimalizovaly procesy, pomohly dosáhnout požadované výkonosti a přetvářely operace.

Rozšířením řízení v reálném čase s excelentní schopností analýzy trhu umožňuje dosažení flexibilního a inteligentního systému, který pomáhá zajistit maximální provozní dobu a celkově nízké náklady na provoz, vše při optimalizaci obchodních procesů a výsledků.

Průmyslové připojení k Internetu

Zvyšte viditelnost provozu zařízení

GE kombinuje několik pokročilých technologií pro řízení, a vytváří inteligentní síť systému pro monitorování a řízení nové generace strojů. Dokáže vygenerovat maximální optimalizaci procesů a úspory zdrojů.

Integrované řídicí systémy internetu poskytují provozovatelům zařízení možnost slučovat lokální datové toky do jednoho modelu, využítím výkonné výpočetní schopnosti cloud computingu pro analýzu dat, zjišťování chyb a posílání příkazů pracovníkům, které přesně řídí a optimalizují provoz zařízení a poskytují maximální využití omezených zdrojů, a neustálý a automatický výstup nejvyšši kvality.

Automatizovaná zpětná vazba v reálném čase

Zvyšte výkon a dostupnost

Jak každý průmysl, tak celosvětová potřeba zvýšení spolehlivosti i kvality, kterou vyžadují předpisy, převyšuje už tak vysokou míru přesnosti při monitorování a kontrole programů pro úpravy vody, které dosáhnují systémy manuálního monitorování a uzavřené systémy. Systém IICS společnosti GE A&C optimalizují procesy poskytováním nepřetržitého on-line monitorování s automatizovanou zpětnou vazebou dat do stroje, jsou často nezbytnou součástí každého automatizačního a řídícího programu.

Řízení optimalizace výsledků
pro systémy úpravy vody

Rychle a snadno se přizpůsobte měnícím se obchodním cílům

Využijte Outcome optimizing control a analýzy založené na Predixu nebo na Python & Linux, IICS procesy umožňují optimalizačním aplikacím pracovat přímo vedle průmyslových strojí. Dále plně kompatibilní software HIM společnosti CIMPLICITY umožňuje intuitivní průběh, podrobnější analýzu výsledných dat a poskytuje velkou výhodu nad provozem odkudkoliv ze zařízení s přístupem na web.

Rozšířením kontroly v reálném čase s analytickou schopností Edge je možné dosáhnout flexibilních a inteligentních, vysoce dostupných řešení, které pomohou zajistit maximální provozní dobu a nízké celkové náklady při optimalizaci obchodních procesů a výsledků.

  • Zabezpečte sběr dat
  • Analýza dat na stroji
  • Optimalizace procesů nebo aktivit
  • Rychlejší odpovědi na vývojové trendy