Metro

Řídicí systémy společnosti GE pro metra využívají systém integrovaných sítí a ovladačů pro optimalizaci výsledků, které přístupné odkudkoliv a programovatelné tak, aby dynamicky zlepšovaly proces a operace založené na externích i interních datech.

Speak to an Industry Expert

Řízení optimalizace výsledků pro Metro Rail Systems

Systémy metra na celém světě už mají svůj věk. Zastaralá infrastruktura způsobuje přerušování a zpoždění a v mnoha případech i bezpečnostní rizika pro její uživatele. Populace roste, ale pracovní síla se zmenšuje a tím roste nátlak. Pokud systémy nemohou držet krok s dobou, je dosti skutečné, že negativně ovlivní místní podniky i regionální ekonomiku.

GE bere problémy s dnešnímy metry jako výzvu a vyvinula integrované řídicí systémy, které poskytují komplexní pohled a intuitivní ovládání různorodých systémů, které tvoří síť metra. Průmyslový internetový řídicí systém (IICS) umožňuje aktivní sledování a dynamickou regulaci procesů v celém systému metra, což snižuje zatížení operátorů a zvyšuje celkovou spolehlivost systému.

Zlepšení procesů
s Edge Analytics


Nižší provozní náklady při současném zlepšení celkového výkonu a spolehlivosti. Díky systému průmyslového internetového řízení společnosti GE (IICS) je snazší nalézt správnou kombinaci rozhraní, I / O a řadičů optimalizujících výsledky, aby vyhovovaly potřebám výroby a bezpečně optimalizovaly systémy řízení metra.

Zobrazit Ezine

control system for metro

Rio Metro spoléhá na společnost GE

Systémy kontroly a dohledu společnosti GE poskytují společnosti Metro Rio vysokou dostupnost a bezpečnost. Plně integrovaný systém značně zjednodušuje elektrické protokoly pro předávání znamení, snižuje energii a zjednodušuje vzájemném spojení pro plynulou komunikaci a propojení mezi centrem a jednotlivými stanicemi. Nyní 400 000 "kariokas" od Barra v Rio de Janeiro má prospěch z výsledku mobility, pohodlí a bezpečnosti.

 

 

Outcome Řízení optimalizace výsledků
for Metro Rail

Přizpůsobte procesy v reálném čase

UNejcennějším zdrojem pro každou firmu jsou data. Outcome Optimizing Control (OOC) umožňuje operátorům získat rychlou inteligentní aktivaci pomocí nepřetržité zpětné vazby založené na získaných datech, aby optimalizovaly procesy, pomohly dosáhnout požadované výkonosti a přetvářely operace.

Rozšířením řízení v reálném čase s excelentní schopností analýzy trhu umožňuje dosažení flexibilního a inteligentního systému, který pomáhá zajistit maximální provozní dobu a celkově nízké náklady na provoz, vše při optimalizaci obchodních procesů a výsledků.

  • Zabezpečte sběr dat
  • Analýza dat na stroji
  • Optimalizace procesů nebo aktiv
  • Vyšší odezva na vývojové trendy

 

 

 

Outcome Optimizing Control

Adapt processes in real time

 

The most valuable natural resource for any business is data. Outcome optimizing control (OOC) allows operators to obtain dynamic, actionable intelligence through continuous data-driven feedback to optimize processes, help actualize desired profitability, and transform operations.

Augmenting real-time deterministic control with edge analytic capability makes it possible to achieve a flexible and intelligent, highly-available system that helps ensure maximum uptime and an overall improved total cost of ownership, all while optimizing business processes and outcomes.

Průmyslové připojení k Internetu

Zvýšení přehledu o operacích

Provozovat metra efektivně je komplexní, vícestupňová operace vyžadující souhru mnoha různých komponentů pracujících ve větších vzdálenostech. Pro rozvíjení celostátních analýz a optimalizačních strategií je vyžadován revoluční přístup, kdy operátoři mohou využívat inovativní technologie pro kombinaci různých odlišných dat získané z mnoha míst, a tak vytvářet stručné a přehledné řešení výkonnosti a nejlepší způsoby jak je optimalizovat. Industrial Internet Control Systems společnosti GE umožňuje spojovat různá data do jednoho komplexního modelu, využívajícího výkonné výpočetní techniky typu "cloud-to-cloud" k analýze dat s minimálními odchylky k detekci poruch, chyb a řízení optimalizace výsledků, aby rychle reagovaly na problémy úpravou nynější strategie.

Automatizovaná zpětná vazba v reálném čase

Zvyšte výkon a dostupnost

Tradiční průmyslové řídicí systémy pracují v uzavřeném prostoru, shromažďují data, provádějí analýzu a řídí řídící jednotky s omezenou možností vzájemného propojení v různých procesech. Omezení procesu, jako je rychlost a nedostatečné rozdělení, způsobují to, že je obtížné vytvářet sofistikovanější datové modely a optimalizaci procesů v reálném čase, to vše zbytečně komplikuje analytické procesy.

Řídicí systémy společnosti GE pro průmyslové oblasti překonaly tato omezení využitím integrovaných sítí, regulátorů a přepínačů pro optimalizaci výsledků, které jsou dostupné odkudkoliv a programovatelné tak, aby rychle zlepšovaly procesy a operace založené na interních i externích datech ze zpětné vazby.