PACSystems RX3i CPL410

A New Paradigm for Control The PACSystems* RX3i CPL410, part of GE’s Industrial Internet Control System, is a hypervised, multicore, outcome optimizing controller. It is now possible to combine real-time deterministic control with physics-based analytics to securely connect to, easily collect, and analyze industrial data directly at the machine. Using Python or Predix, controls can now be programmed to dynamically influence business outcomes, generate new forms of revenue, and improve profitability. It is designed for superior performance in applications including water & wastewater, metro, industrial steam, oil & gas, discrete manufacturing, modular machine design and other diverse applications that require a compact footprint combined with high performance, flexibility, and reliable, application specific control.

Learn More

RX3i CPX 400 PORTUGUESE

A New Paradigm for Control The PACSystems* Rx3i CPE 400, part of GE’s Industrial Internet Control System, is a hypervised, multicore, outcome optimizing controller. It is now possible to combine real-time deterministic control with physics-based...

Learn More

RSTi CPE400

RSTi-EP CPE 100

Faible encombrement. Effet considérable. Tirez parti de la puissance et de la flexibilité des PACSystems dans les petites applications. Les CPU RSTi-EP permettent d'intégrer l'ensemble de la suite de programmation PACSystems dans des applications autonomes...

Learn More

RX3i CPX 400

Un nouveau modèle pour le contrôle Le PACSystems* Rx3i CPE 400, qui fait partie du système de contrôle industriel internet de GE, est un contrôleur à hyperviseur, multicœur, permettant d'optimiser les résultats. Il est maintenant...

Learn More

RSTi CPE400

RSTi-EP CPE 100

Malý krok, velká změna Využívejte sílu a flexibilitu systémů PACSystems i při menších aplikacích. Procesory RSTi-EP umožňují rozdělit celou programovací sadu PACSystems do jednotlivých aplikací nebo využít jako pomocné řízení ve větších procesích, které používají...

Learn More

RX3i CPX 400

Nový prototyp pro kontrolování PACSystems* Rx3i CPE 400, součást rodiny průmyslového internetového řídícího systému společnosti GE, je hypervizovaný, více-kabelový a s možností použití Outcome Optimizing Control .Nyní je možné kombinovat digitální kontrolu parametrů v reálném...

Learn More